TOPPERS OF CLASS 12TH
2016-17
SUBJECT WISE TOPPER 2016-2017
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME ENGLISH STREAM
1 7627270 AKARSH RAJ 95 PCM
2 7627272 AMAN RAJ 95 PCM
3 7627578 SHAIL 95 PCM
4 7627299 PRIYAM PRAKASH 95 PCM
5 7627413 LISHA KUMARI 95 PCB
6 7627412 KIRTI KUMARI 95 PCB
7 7627503 RITURAJ SHANKAR 95 COMM.
8 7627463 ADITYA KUMAR LAL 95 COMM.
9 7627469 ANINDITA ROY 95 COMM.
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME PHYSICS STREAM
1 7627289 KUMARI ANANYA 95 PCM
2 7627343 GAURAV KUMAR 95 PCM
3 7627335 ANKIT MOHAPATRA 95 PCM
4 7627320 VARSHA RANI 95 PCM
5 7627349 KUNAL ADITYA 95 PCM
6 7627275 AMISHA PATEL 95 PCM
7 7627577 SARTHAK KUMAR 95 PCM
8 7627272 AMAN RAJ 95 PCM
9 7627374 SIDDHANT SINHA 95 PCM
10 7627559 KSHITIZ 95 PCM
11 7627353 MONIKA 95 PCM
12 7627325 ABHISHEK ANAND 95 PCM
13 7627562 MANISH KUMAR 95 PCM
14 7627302 RAUSHAN ANAND 95 PCM
15 7627578 SHAIL 95 PCM
16 7627299 PRIYAM PRAKASH 95 PCM
17 7627449 SRISTI SINGH 95 PCB
18 7627383 AANCHAL CHAUDHARY 95 PCB
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME CHEMISTRY STREAM
1 7627332 AMISHA  98 PCM
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME MATHEMATICS STREAM
1 7627335 ANKIT MOHAPATRA 97 PCM
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME ECONOMICS STREAM
1 7627520 SONALI SINGH 96 COMM.
2 7627507 SANJANA BANKA 96 COMM.
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME BIOLOGY STREAM
1 7627399 ARCHI RAJ 96 PCB
2 7627413 LISHA KUMARI 96 PCB
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME ACCOUNTANCY STREAM
1 7627503 RITURAJ SHANKAR 95 COMM.
2 7627468 ANANYA VERMA 95 COMM.
3 7627474 APARNA KUMARI 95 COMM.
4 7627469 ANINDITA ROY 95 COMM.
5 7627483 MD. TABISH SUBHANI 95 COMM.
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME BUSINESS STUDIES STREAM
1 7627503 RITURAJ SHANKAR 98 COMM.
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME PHYSICAL EDUCATION STREAM
1 7627289 KUMARI ANANYA 98 PCM
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME INFORMATICS PRACTICES STREAM
1 7627349 KUNAL ADITYA 98 PCM
SL.NO. BOARD ROLL NO. NAME PAINTING STREAM
1 7627458 AANCHAL SAUMYA 100 COMM.
CBSE 2016-2017 (PCM)
CBSE 2016-2017 (PCB)
CBSE 2016-2017 (COMMERCE)
2015-16
2014-15